Samarbeid mellom industri og helsepersonell er til fordel for pasientene. Det er et samarbeid som har gitt en rekke innovative legemidler og har endret måten mange sykdommer har påvirket våre liv. Industri og helsepersonell samarbeider med en rekke aktiviteter fra klinisk forskning, deling av beste kliniske praksis og utveksling av informasjon om hvordan nye legemidler passer inn i pasientforløpet. Å bringe større åpenhet om allerede vel regulerte forhold, er avgjørende for å styrke grunnlaget for samarbeidet i fremtiden. Samfunnet har stadig høyere forventninger til åpenhet, ikke minst innen helsetjenester (EFPIA).

Eisai vil sikre at de oppfyller disse forventningene.

Dette merknaden kommer i forbinnelse med offentliggjøringen av Eisai i EFPIA og nasjonale legemiddelforeningskoder om avdekking av verdioverføringer (ToV) fra farmasøytiske selskaper til helsepersonell (HCP) og helseorganisasjoner (HCOs). Dette merknaden gir en generell oversikt i tillegg til alle landspesifikke forhold.

Eisai AB
Svärdvägen 3A
SE-182 33 Danderyd
Sweden
Tel: +46 (0)8 501 01 600
Fax: +46 (0)8 501 01 699
Medical Information
Email: nordic_medinfo@eisai.net

Eisai Metodikk merknad 2023 Verdioverføringer 2022 Verdioverføringer 2021 Verdioverføringer 2020 Verdioverføringer 2019 Verdioverføringer 2018 Verdioverføringer 2017 Verdioverføringer 2016 Verdioverføringer Eisai Disclosure Self Certification